Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 10. 02. 2022   aktualizace
Podpořili nás

Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women

Partneři

iGirls.cz Color Planet

Členství

Práva a povinnosti členů.

Člen má právo zúčastnit se jakékoliv akce, kterou sdružení organizuje nebo se na ní svojí spoluprací či přítomností účastní. Člen má právo využít zvýhodněného vstupného všech akcí, které eLnadruhou pořádá. Člen má právo navrhovat změny, mít nové postřehy, připomínky a tak se podílet na chodu eLnadruhou o. s. Člen je na akcích povinen dodržovat pokyny od organizátora(ů) akce a vždy chránit dobré jméno, čest a logo sdružení. Člen je povinnen platit členské příspěvky, které jsou určeny radou sdružení. Na shromáždění rady sdružení eLnadruhou o. s. které proběhlo v Praze dne 15. listopadu 2011 se rada sdružení usnesla na  členském příspěvku pro rok 2011 ve výši 150,- Kč.

1.   Co bych měl/a udělat, abych se stal/a členkou, nebo členem?
Přečtu si stanovy L2, které jsou uvedeny na těchto stránkách, vyplním přihlášku, o kterou si mohu zažádat na mail info@elnadruhou.cz, kam jí po vyplnění i odešlu, nebo si ji mohu stáhnout ZDE. Přihlášku je nutno podepsat. Můžete si přihlášku vytisknout, vyplnit vč. podpisu, naskenovat a odeslat na výše uvedený mail, nebo zaslat na adresu sdružení: eLnadruhou o. s., Čerpadlová 9, Praha 9, 190 00.

2.   Co se bude dít po odeslání mé přihlášky?
Vaše přihláška se musí nejprve zpracovat a po zpracování obdrží každá/ý potencionální členka/člen na uvedený e-mail, nebo jiný kontakt v přihlášce vyjádření ke členství.

3.   Kdy se stávám členem?
Členkou, nebo členem se stáváte v momentě, kdy jste obdržela/obdržel vyjádření ke své přihlášce a uhradila/uhradil členský příspěvek.

4.   Kde zjistím kolik je členský příspěvek?
Kolik činí členský příspěvek zjistíte v horní části této sekce, v přihlášce, nebo v e-mailu, který se vyjadřuje ke členství a je zaslán nejpozději do 14 dnů na Vámi uvedený mail v přihlášce, kterou jste odeslala/odeslal na mail info@elnadruhou.cz.

5.   Jak uhradit členský příspěvek?
Členský příspěvek můžete uhradit dvěma způsoby:

  • v hotovosti na námi pořádaných akcí u organizátorek (které Vám případně poradí kdo Vám vystaví příjmový pokladní doklad)
  • bankovním převodem na účet vedený u České spořitelny (číslo účtu eLnadruhou o. s. je: 222707319/0800), do kolonky zpráva pro příjemce uveďte identifikační číslo, které obdržíte v e-mailu vyjadřujícím se ke členství. Pokud toto identifikační číslo nebude uvedeno, nemůžeme Vaši platbu akceptovat jako členský příspěvek. Takto vzniklá situace je třeba řešit písemně – viz bod 6.

6.   Co když zaplatím členský příspěvek dříve než obdržím souhlasný mail vyjadřující se k mému členství.
Pokud zašlete členský příspěvek vyšší, nebo dříve než Vám byl zaslán souhlasný e-mail vyjadřující se k Vašemu členství, bude tato platba brána jako dobrovolný příspěvek. V případě, že se tak stalo omylem, nebo jste již obdrželi souhlasný mail vyjadřující se ke členství a chcete, aby Vaše platba byla akceptována jako členský příspěvek, nebo aby byla navrácena musíte podat písemnou žádost o nápravu s případně doplněnými údaji např. o identifikační číslo, avšak nejpozději do 14 dnů od provedení platby na adresu občanského sdružení eLnadruhou (L2): Čerpadlová 9, Praha 9, 190 00. L2 si nechává v tomto případě měsíční lhůtu od přijetí písemné žádosti na vyřízení celé situace.

7.   Kdo se může stát členkou/členem?
Členkou/členem se může stát každá osoba a to bez rozdílu pohlaví, sexuální orientace, náboženství, barvy pleti či jiné menšinové příslušnosti.

8.   Jaká jsou práva členky/člena?
Naše občanské sdružení L2 nabízí našim členkám/členům pouze výhody a to v podobě zvýhodněného vstupného na festival eLnadruhou a poskytované slevy na všechny námi pořádané akce včetně Rozdílných Rytmů. Členi se mohou, ale nemusí podílet na chodu občanského sdružení či jeho aktivit. Záleží jen na individuálním zájmu našich členů.

9.   Kdy zaniká členství v L2?
Členství v občanském sdružení L2 zaniká v případě neuhrazení členského příspěvku a to nejpozději k poslednímu dni daného roku, písemnou žádostí členky/člena, úmrtím členky/člena nebo zánikem občanského sdružení L2.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/elnadruhou.cz/index.php:168 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/elnadruhou.cz/index.php on line 168