Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 10. 2014   aktualizace
Podpořili nás

Slovak - Czech Women´s Fund Navštivte nás na Facebooku Global Fund for Women

Partneři

iGirls.cz Color Planet


2.7.2008 Od 1. června do 31. srpna 2008 probíhá připomínkové řízení k návrhu občanského zákoníku. V tomto připomínkovém řízení se k návrhu můžete vyjádřit i Vy, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese:

obcanskyzakonik@msp.justice.cz

Za zaslané připomínky a náměty všem děkujeme.

Návrh občanského zákoníku má za cíl být standardním kodexem soukromého práva hmotného. Vychází se z premisy, že občanský zákoník má sloužit člověku a nikoli státu. V centru pozornosti je tedy člověk a jeho zájmy a potřeby. Opouští se tedy pojetí civilního kodexu, podle něhož má občanský zákoník upravovat majetkové vztahy (případně i vztahy jiné, mají-li majetkový aspekt), které se zřetelem na totalitní pojetí funkce státu a práva vytvořilo naše zákonodárství v 50. a 60. letech minulého století, a to způsobem i mezi státy někdejšího sovětského bloku celkem ojedinělým. Respektuje se naopak standardní koncepce občanského zákoníku jako kodifikace upravující postavení osob a jejich soukromá práva a soukromé povinnosti vznikající z jejich vzájemného styku.

Návrhem se znovu sjednotí soukromé právo hmotné, což ve svém důsledku povede ke zrušení výrazné části obchodního zákoníku (zejména v oblasti sjednocení závazkového práva), celého zákona o rodině, zákona o sdružování občanů, zákona o pojistné smlouvě a zákona o nadacích a nadačních fondech.

Nový občanský zákoník se připravoval 8 let a co do počtu obsahuje 2795 paragrafů. Jedná o standardní moderní zákoník.

Zdroj: http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=381&d=125304