Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 10. 2014   aktualizace
Podpořili nás

Global Fund for Women Slovak - Czech Women´s Fund Navštivte nás na Facebooku

Partneři

iGirls.cz Color Planet


18.7.2008 V meziresortním připomínkovém řízení se nyní ocitl návrh „Zákona o specifických zdravotních službách“. Tento návrh obsahuje mimo jiné také dva paragrafy (19 a 20) věnované léčbě transsexuálních pacientů.

Tyto články zákona bohužel obsahují některé body, jejichž aplikace by ve srovnání se současným stavem výrazně zhoršila přístup transsexuálních pacientů k léčbě jejich zdravotního problému. Přitom v současné době je Česká Republika v oblasti léčby transsexuálních (dále jen TS) pacientů na špičkové světové úrovni a na dosavadní pravidla léčby nebyly podle našich informací z řad pacientů či odborné veřejnosti žádné oficiální stížnosti.
Předložený návrh přináší značná omezení léčby transsexuálních pacientů, která jednak odporují zavedené praxi v zemích, které jsou v léčbě TS pacientů na vysoké úrovni (včetně ČR) a jednak nemají oporu v žádných známých medicínských či právních důvodech. Navržené znění by naopak mohlo být v budoucnu oprávněně napadeno v rámci žalob na Českou republiku u příslušných mezinárodních institucí. Proto pevně věříme, že v meziresortním připomínkovém řízení bude k našim výhradám přihlédnuto a sporné body budou vhodným způsobem přeformulovány.

Výňatek z prohlášené občanského sdružení TransForum ze dne 8. 7. 2008