Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 10. 02. 2022   aktualizace
Podpořili nás

Global Fund for Women Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund

Partneři

iGirls.cz Color Planet

O nás

V této sekci naleznete Myšlenky, poslání, vize občanského sdružení eLnadruhou, Na čem nám záleží a co preferujeme, Co děláme, čím se zabýváme, Koho hledáme do týmu a Historii občanského sdružení eLnadruhou.

Myšlenky, poslání, vize občanského sdružení eLnadruhou
Rádi bychom, aby LGBTIQ komunita byla viditelnější a srozumitelnější pro své okolí a široká veřejnost lépe vnímala LGBTIQ potřeby. L2 také chce poukázat na skutečnost, že existuje LGBTIQ komunita, která je tolerantní k široké veřejnosti a pro kterou jsou důležité morální hodnoty.
Vizí občanského sdružení je stmelování LGBTIQ komunity, protože si uvědomujeme, že její rozdělování je oslabující. Ve spojení chceme najít sílu a ne slabost.
Naše aktivity usilují o zviditelnění LGBTIQ komunity v dobrém slova smyslu.

Na čem nám záleží a co preferujeme
Myslíme si, že morální hodnoty jsou velmi potřebné a důležité pro každou generaci a každou menšinu či většinu, proto si na morálních hodnotách zakládáme. Prosazujeme upřímnost, poctivost nejen k sobě samé/samému, ale i k ostatním a proto klademe velký důraz na coming out, zodpovědnost, hrdost, nesobeckost a toleranci.
Vždy budeme podporovat pochody Queer Pride Parade, které budou mít za cíl zviditelnit a podpořit LGBTIQ komunitu. Chceme spolupracovat i s jinými minoritami.

Co děláme, čím se zabýváme
Pořádáme NEJEN lesbický kulturní festival eLnadruhou, kterým chceme LGBTIQ komunitě poskytnout prostor pro setkání, seznámení a poznání sama sebe, čímž napomáháme jednotlivcům s coming outem. Festival je také o hledání tolerance k jiným menšinám či setkávání se s lidmi považující se za většinovou společnost v LGBTIQ prostředí. Festival také plní funkci kulturní, sportovní a zábavnou.
Festival eLnadruhou děláme pro komunitu, ale i pro veřejnost, aby nás lépe pochopila a poznala. NEJEN lesbický kulturní festival eLnadruhou je forma osvěty, kterou tvoří nejen propagační materiály, ale i samotné návštěvnice a návštěvníci.

Další činností jsou Rozdílné Rytmy (RR), které plní funkci zájmovou a jsou převážně určené k seznamování, setkávání se lesbických, bisexuálních a transgender žen za účelem sdílení společných zájmů a koníčků s možností přispívat k dobrému jménu LGBTIQ komunity a poukazovat na její skutečnost.

Občanské sdružení je sice nepolitické, ale neznamená to, že nám jsou lhostejné zákony, které se týkají právě LGBTIQ komunity a proto se snažíme předávat Vaše podněty a potřeby na politické úrovni prostřednictvím Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin při Úřadu vlády, kde se snažíme LGBTIQ komunitu zviditelnit tak, aby byla akceptovatelná i pro širokou veřejnost.

Pořádáme školení a setkání představitelů LGBTIQ komunity z řad neziskového sektoru, které plní funkci informativní, vzdělávací a utužuje vztahy na československé úrovni.

Koho hledáme do týmu?
Zodpovědné, tolerantní osoby s ochotou se učit novým věcem. Lidi, kteří mají potřebu bojovat a prosazovat LGBTIQ práva a komunitu samotnou, jsou otevření a tolerantní vůči široké veřejnosti a ztotožňují se s myšlenkou, vizí a posláním občanského sdružení eLnadruhou.

Historie 

 1. Myšlenka Občanského sdružení eLnadruhou (dále jen L2) se zrodila v průběhu roku 2004, kdy se skupina žen rozhodla pokračovat v duchu skupiny nesoucí jméno Apriles, která ukončila svou činnost po desetiletém organizování festivalu téhož jména. Probíhaly diskuse o možnostech a variantách navázání na přecházející ročníky a snaha vytvořit kulturní festival určený nejen lesbickým a bisexuálním ženám.  Snahou bylo sestavit program tak, aby oslovil co nejvíce žen a myšlenka pořádání tohoto festivalu navázala na desetiletou tradici.
 2. Počátkem roku 2005 se skupina žen ustálila a určila tak základy L2. Skupina tedy začala tvrdě pracovat na určení hlavních rysů sdružení, vytvoření stanov, zjištění veškerých podmínek a informací pro vedení Občanského sdružení a podala žádost na Ministerstvo vnitra o přidělení identifikačního čísla. Pilířem celého sdružení se staly 3 ženy: Martina Zoubková, která zpracovala grafickou podobu a dodala impuls celému L2 za což nesmírně děkujeme, Adéla Denková, která odvedla tvrdou práci především v administrativní rovině a starala se o webové stránky a Tereza Mikšaníková, která je koordinátorkou projektu, určuje hranice a nese odpovědnost za působení tohoto občanského sdružení.
 • Založení L2 se tedy datuje k 17. 5. 2005, kdy Ministerstvo vnitra přidělilo L2 identifikační číslo organizace.
 • V létě 2007 eLnadruhou dostává novou grafickou podobu a mění i své logo. Byla navázána nová spolupráce s mladými nadějnými grafičkami, které si říkají Anička a Verásek. Tvrdě se pracovalo na podobě nových, přehledných a barevně sladěných webových stránkách. Technickou část a funkčnost jsme svěřili do rukou profesionálů a to konkrétně firmě Nandu. 25. 10. 2007 byla spuštěna testovací verze nového webu L2.
  V září a říjnu se eLnadruhou snaží získat finanční podporu ze státních peněz formou podávání grantů, aby nestála celá tíha finanční podpory na dvou nadačních fondech a to Slovak - Czech Women´s Fund a Global Fund for Women, bez kterých by občanské sdružení nemohlo existovat. Patří jim velké díky. Bohužel u grantových komisí L2 neuspělo.
  V říjnu se též mění sídlo občanského sdružení a upravuje se charakter sdružení, zároveň se z větší části mění i rada sdružení. Koncem roku 2007 vzalo občanské sdružení L2 pod svá křídla neformální skupinu nazvanou Rozdílné Rytmy a přijalo jí za vlastní. Začalo se pracovat na podobě nových webových stránkách. Zřídila se samostatná placená doména, tak jak se nám to osvědčilo u L2. 
  Dalo by se říci, že rok 2007 byl pro občanské sdružení eLnadruhou rokem mnoha důležitých změn. 
 • V roce 2008 definitivně opouští pozici Tiskové mluvčí nenahraditelná Daniela Orlando, která zastávala i funkci překladatelskou. Přesto, že se Daniela Orlando odstěhovala, tak se stále snaží pomáhat s texty a překladem pro připravovanou brožuru, kterou se L2 chystá vydat k příležitosti 14. NEJEN lesbického kulturního festivalu eLnadruhou. Na přelomu dubna a května jde brožura s názvem Nejen pro LGBTIQ komunitu do tisku. V květnu je dvojjazyčná česko - anglická brožura oficiálně pokřtěná Markétou Hronkovou a Terezou Mikšaníkovou lahví sektu v Café Therapy.
  Občanské sdružení eLnadruhou se stává součástí Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin při úřadě vlády ČR pro lidská práva.
  Přesně 28. 6. 2008 se L2 aktivně účastní historicky první Queer Parade v Brně, kde má informačně prodejní stánek hned vedle pódia. V průběhu června, byl konečně také spuštěn nový web Rozdílných Rytmů za jehož grafickou podobou stojí opět Anička a Verásek, z kterých se staly dvorní grafičky L2. Programování připadlo rovněž ověřené a spolehlivé firmě Nandu.
  eLnadruhou se snaží vzdělávat, angažovat v mnoha projektech, stmelovat a lépe poznávat LGBTIQ komunitu, aby tak mohlo  lépe zastupovat jejich zájmy. Opět usiluje o finanční podporu ze státního rozpočtu podáním čtyř grantů. V prosinci vypisuje Mezinárodní soutěž animovaného filmu se třemi tématy týkající se LGBTIQ komunity. Jedná se o téma coming out, rodičoství a seznámení.
  Rok 2008 především přinesl občanskému sdružení rozvoj.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/elnadruhou.cz/index.php:168 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/elnadruhou.cz/index.php on line 168