Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 10. 02. 2022   aktualizace
Podpořili nás

Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women

Partneři

iGirls.cz Color Planet

15. ročník 2009  »  Pravidla soutěže

Pravidla pro Mezinárodní soutěž animovaného filmu.

Čl. 1 – Základní ustanovení
Mezinárodní soutěž animovaných filmů (dále jen soutěž) se řídí následujícími soutěžními pravidly. Film je přijat do soutěže, pokud splňuje všechny uvedené podmínky a požadavky uvedené v pravidlech a v přihlášce soutěže. Nepřijímají se filmy nevhodné svým obsahem (např. pornografie, filmy s nacistickým či rasistickým motivem nebo rasistickou propagandou).

Čl. 2 – Pořadatel, vyhlašovatel
Pořadatelem eLnadruhou – NEJEN lesbického kulturního festivalu je
eLnadruhou o. s. s poštovní adresou Čerpadlová 9, 190 00, Praha 9; e-mail: info@elnadruhou.cz; web: www.elnadruhou.cz, které je zároveň vyhlašovatelem soutěže.

Čl. 3 – Termín a místo konání
Soutěž bude probíhat v rámci eLnadruhou – NEJEN lesbický kulturní festival, který se uskuteční v Praze, a to v termínu : od 20. 5. 2009 do 26. 5. 2009.

Čl. 4 – Důležité termíny pro přihlašování všech filmů do mezinárodní soutěže
1. Soutěž je vyhlášena ke dni 1. prosince 2008.
2. Soutěžní film byl dokončen v období po 1. lednu 2008.
3. Přihláška musí být doručena do 15. dubna 2009. PRODLOUŽENO DO 11. května 2009
4. Rozhodnutí poroty bude oznámeno 26.května 2009 v kině Atlas při zakončení festivalu, nejpozději však do 30. května 2009.
5. Zveřejnění titulů výherních snímků a výherců bude na webu L2 nejpozději do 30. června 2009.
6. Soutěžní film musí být zaslán nejpozději do 11. května 2009 do 24.00hodin.

Čl. 5 – Základní podmínky
Do mezinárodní soutěže animovaných filmů může být přihlášen pouze film, který splňuje všechny následující podmínky:

1. délka trvání filmu musí být v rozmezí od 20 vteřin do 30 minut
2. film byl dokončen po 1. lednu 2008
3. film musí obsahovat českou nebo slovenskou verzi a v případě jiné jazykové verze české titulky
4. film je na nosiči DVD
5. film musí být zaměřen na LGBTIQ (L=lesba, G=gay, B=bisexuální, T=transsexuální, I=intersexuální, Q=queer) komunitu
6. film musí být na jedno z témat: a) coming out, b) rodičovství, c) seznámení
7. film je doručen do 11. května 2009 na poštovní adresu eLnadruhou o. s., Čerpadlová 9, 190 00, Praha 9 do 24.00hodin.
8. forma zpracování filmu je: animace
9. okruh technologií není omezen.

Čl. 6 – Soutěžní témata
Přihlášený film musí být zaměřen na LGBTIQ (L=lesba, G=gay, B=bisexuální, T=transsexuální, I=intersexuální, Q=queer) komunitu a týkat se jednoho z uvedených témat:
a) coming out,
b) rodičovství,
c) seznámení
Zpracování myšlenky a pohled na zadaná témata není nijak specifikováno.

Čl. 7 – Přihláška
1. Přihlašovatel filmu musí vlastnit oprávnění, aby mohl přihlásit film do soutěže a oprávnění s filmem disponovat v rozsahu dle těchto pravidel, nebo alespoň musí osoba disponující takovým oprávněním poskytnout svůj souhlas s užitím filmu v uvedeném rozsahu.
2. Přihlašovatel musí vyplnit přihlášku v českém nebo anglickém jazyce a doručit ji na poštovní adresu eLnadruhou o. s., Čerpadlová 9, 190 00, Praha 9 nejpozději do 11. května 2009 do 24.00 hodin. Přihláška bude k dispozici na vyžádání u L2. Ke každému přihlašovanému filmu musí být vyplněna a odeslána samostatná přihláška.
3. Přihláška není spojena se zaplacením žádného poplatku ve prospěch pořadatele; přihlašovatel sám nese náklady spojené s podáním přihlášky.
4. Spolu s přihláškou musí přihlašovatel doručit následující materiály:
a) kvalitní záznam přihlašovaného filmu na DVD
b) životopis v českém nebo anglickém jazyce a fotografii režiséra (v tiskovém rozlišení min. 300 dpi), fotografie z filmu, alespoň 1 ks v tiskovém rozlišení (min. 300 dpi); krátkou anotaci filmu v rozsahu 50 až 500 znaků v českém nebo anglickém jazyce. Tyto materiály musí být dodány v datové podobě (na nosiči dat vhodného formátu, např. CD nebo DVD, nebo zaslané elektronickou poštou na mail terka@elnadruhou.cz, v předmětu e-mailu musí být uvedeno SOUTĚŽ).

Materiály dle tohoto článku zůstávají v dispozici L2 pro jejich případné archivní účely.

Čl. 8 – Porota
Soutěžní filmy posuzuje v období od 16.dubna – 26. května porota, skládající se ze zástupců LGBTIQ komunity, zástupce ateliéru filmové a televizní grafiky VŠUP, představitelů filmografie nebo kritiků či jiných významných osobností kulturního života. Porotu jmenuje L2. Z poroty je vyloučen každý, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na některém z filmů. Porota posuzuje filmy podle jejich kvality, zajímavosti, umělecké výpovědi a přínosu společnosti. Porota vybere z přihlášených filmů tři nejlepší filmy.

Čl. 9 – Finanční odměny a vyhlášení
L2 ocení tři nejlepší filmy vybrané porotou a předá finanční odměnu v celkové hodnotě 30.000Kč a to nejpozději do 30. června 2009. Každý ze tří filmů obdrží finanční odměnu v hodnotě 10.000Kč.

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel je oprávněn činit změny v pravidlech soutěže, avšak musí o nich bez odkladu informovat alespoň prostřednictvím webových stránek www.elnadruhou.cz.
2. Tato pravidla se řídí českým právem a veškeré spory s ním související rozhodují české soudy podle českého práva.
3. Přihlašovatel vyjadřuje podáním přihlášky dle těchto pravidel souhlas s pravidly, které budou zveřejněné na www.elnadruhou.cz ke dni vypsání soutěže a vyhrazuje si právo vznést případné dotazy ohledně soutěže na mail info@elnadruhou.cz.Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/elnadruhou.cz/index.php:168 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/elnadruhou.cz/index.php on line 168