Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 10. 02. 2022   aktualizace
Podpořili nás

Global Fund for Women Slovak - Czech Women´s Fund Navštivte nás na Facebooku

Partneři

iGirls.cz Color Planet

7. ročník 2011  »  Přihláška

Přihláška do Mezinárodní soutěže animovaného filmu v rámci 7. ročníku eLnadruhou - NEJEN lesbický kulturní festival, který proběhne v Praze 2011.

Prosíme vyplňte čitelně hůlkovým písmem, doručte vyhlašovateli eLnadruhou o. s. na adresu Čerpadlová 9, 190 00, Praha 9, nejpozději do 30. dubna 2011 včetně podkladů dle Čl. 7 pravidel soutěže (www.elnadruhou.cz)

Název filmu: česky : ………………………………………………………………………………

anglický překlad názvu:…………………………………………………………

Rok výroby: …………………(přijímány jsou pouze filmy dokončené po 1. lednu 2009)

Délka filmu: min …………….sec ………………

Popis animační techniky:
□ Kresba na folie □ Malba na sklo □ 2D počítačem
□ Kresba na papír □ Plošky □ 3D počítačem
□ Plastelína □ Fotografie □ Speciální efekty
□ Loutky □ Pixilace □ Bezkamerové
□ Předměty □ Písek


Ostatní: ……………………………………………………………….………………

Dialogy/komentář: □ Ano □ Ne Jazyk: ………………………………….

Titulky/překlad dialogu
□ Ano □ Ne Jazyk: ………………………………….
Soutěžní filmová kopie: □ DVD

Přihlašovaný film
Je vhodný pro děti ANO □ NE □
Film přihlašuje (kontakt bude uveřejněn na webových stránkách eLnadruhou):
Kontaktní osoba:……………………………………

Vztah k filmu: film přihlašuje režisér □ ANO □ NE
jiný ………………………………………………………………………..………………
Korespondenční adresa a kontakty:
ulice………………………………č.. ………město …………………… PSČ ………….. stát: ………
tel.: …………………………… fax: …………………………… e-mail: ……………………………..

Producent (majitel práv k filmu):
Název:……………………………………………kontaktní osoba: ………………………………………..
ulice…………………………….. č……. ………město …………………… PSČ ………….. stát: …………
tel.: …………………………… fax: …………………………… e-mail: ………………………………...

Vyrobila společnost / škola:
Název: ………………………………………………………………………………………………………..
ulice…………………………….. č ………město …………………… PSČ ………….. stát: …………
tel.: …………………………… fax: …………………………… e-mail: ………………………………….

Distributor / sales agent:
Název: ……………………………………………………………………………
ulice…………………………….. čp ………město …………………… PSČ ………….. stát: …………
tel.: …………………………… fax: …………………………… e-mail: ………………………………..

Režisér:
Jméno, příjmení:………………………………………………………………………….………………….
ulice…………………………….. čp ………město …………………… PSČ ………….. stát: …………
tel.: …………………………… fax: …………………………… e-mail: ………………………………..

Výtvarník: ………………………………………… Hudba: ……………………………
Animace: ………………………………………… Střih: ……………………………………
Námět: ………………………………………… Produkce: …………………………………
Scénář: ………………………………………… Počítačová grafika: …………………………
Kamera: ………………………………………… Zvuk: ………………………………………

POSKYTNUTÍ OPRÁVNĚNÍ:

1. Přihlašovatel poskytuje podpisem této přihlášky eLnadruhou o. s., (dále jen L2) bezplatně oprávnění využít zaslané fotografické, grafické a textové podklady k filmu pro potřeby L2, webové stránky a propagační tiskoviny, vše bez omezení území, času, množství a způsobu užití.
□ Ano □ Ne

2. Přihlašovatel poskytuje podpisem této přihlášky L2 bezplatně oprávnění užít přihlášený film včetně všech předmětů práv duševního vlastnictví ve filmu obsažených k neomezenému počtu veřejných projekcí v rámci festivalu eLnadruhou – NEJEN lesbický kulturní festival a eLnadruhou o. s.
□ Ano □ Ne

3. Přihlašovatel poskytuje podpisem této přihlášky L2 bezplatně oprávnění užít pořadatelem vybrané části přihlášeného filmu v rozsahu do 10% celkové délky filmu (nejvýše však 3 minuty) pro účely související s propagací festivalu, to vše bez omezení způsobu užití.
□ Ano □ Ne

4. Přihlašovatel poskytuje podpisem této přihlášky L2 bezplatně oprávnění užít přihlášený film včetně všech předmětů práv duševního vlastnictví ve filmu obsažených k neomezenému počtu projekcí v rámci Rozdílných Rytmů konaných nikoliv za účelem dosažení zisku ( tj. vstupné může být vybíráno pouze v té výši, aby byly spolehlivě pokryty náklady nutné k zabezpečení projekce), bez omezení doby trvání a počtu projekcí.
□ Ano □ Ne

5. Oprávnění zde poskytovaná se řídí českým právem, zejména autorským zákonem.


6. Přihlašovatel garantuje, že je oprávněn výše uvedená oprávnění L2 poskytnout, a to buď jako vlastník příslušných práv nebo jako osoba oprávněná k tomu vlastníkem příslušných práv.

Úplná adresa pro vrácení projekční kopie soutěžního filmu po skončení eLnadruhou – NEJEN lesbického kulturního festivalu:
Jméno / název: ………………………………………………………………………………………………
ulice…………………………….. čp ………město …………………… PSČ ………….. stát: …………
tel.: …………………………… fax: …………………………… e-mail: ……………………………

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné, správné a pravdivé. Podáním přihlášky stvrzuji, že souhlasím se všemi podmínkami soutěže, jak jsou uvedeny v přihlášce a v Pravidlech mezinárodní soutěže animovaných, dokumentárních a hraných filmů umístěných na stránkách www.elnadruhou.cz.
Datum a místo: ………………………………… Podpis ………………………………………….PŘÍLOHY ZASLANÉ S PŘIHLÁŠKOU POŠTOU ČI E-MAILEM PROSÍME OZNAČTE

Životopis a filmografie režiséra v českém nebo anglickém jazyce □pošta □ e-mail
Fotografie režiséra □pošta □ e-mail

.…... ks fotografií z přihlášeného filmu □pošta □ e-mail

Krátká anotace filmu v českém nebo anglickém jazyce □pošta □ e-mail


Dovolujeme si upozornit přihlašovatele, že pokud pořadatel neobdrží výše uvedené přílohy nejpozději do 30. dubna 2011 nebude film zařazen do soutěže.


Přihlášku, DVD a výše uvedené podklady zašlete na adresu:

eLnadruhou o. s.
Čerpadlová 9, 190 00 Praha 9
e-mail: info@elnadruhou.czFatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/elnadruhou.cz/index.php:168 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/elnadruhou.cz/index.php on line 168