Proudem
home O nas Statut Kontakty Dyskusje Rozliczne Rytmy 10. 02. 2022   updated
eLnadruhou is supported by

Navštivte nás na Facebooku Global Fund for Women Slovak - Czech Women´s Fund

Our partners

iGirls.cz Color Planet

6-gi rok 2010  »  Aplikacja

Zgłoszenie do Międzynarodowego Konkursu Filmów Animowanych w 6 rok eLnadruhou - nie tylko lesbijki festiwal kulturalny, który odbywa się od 13 5-szy - 17 5-szy 2010 w Pradze.

Prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, ręcznie eLnadruhou promotora osie adres pompy 9, 190 00 Praha 9 do 13 Kwietnia 2010 r., w tym prac w ramach art. 7 zasad konkurencji (www.elnadruhou.cz)

Film Tytuł: Czeski: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tłumaczenie na angielski tytuł: ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Rok produkcji: ... ... ... ... ... ... ... (dopuszcza się wyłącznie filmy zrealizowane od stycznia 1, 2009)

Długość filmu: min ... ... ... ... .... Sec ... ... ... ... ... ...

Opis techniki animacji:
□ □ Opierając się na malarstwo na szkle folia □ 2D komputera
Rysunek na papierze □ □ □ stronach komputerowej 3D
Plastelina □ □ □ Fotografia Efekty specjalne
Puppets pixilation □ □ □ Bezkamerové
Przedmioty □ □ Sand


Inne: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ...

Dialogs / komentarz: □ Tak □ Nie Język: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Subtitles / tłumaczenie dialogu
□ Tak □ Nie Język: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Konkurencyjne kopię filmu: □ DVD

Film Stosowanej
Nadaje się dla dzieci TAK □ NIE □
Dzienniki Film (kontakt zostanie opublikowana na stronie internetowej eLnadruhou):
Osoba kontaktowa: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Relacja do filmu: reżyser dzienniki □ TAK □ NIE
inne ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
Adres do korespondencji i kontaktów:
Ulica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... L. ... ... ... Miasto ... ... ... ... ... ... ... ... ... Kod pocztowy ... ... ... .. Stan: ... ... ...
Tel: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Faks: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e-mail: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Producent (właściciel praw do filmu):
Imię i nazwisko: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Osoba kontaktowa: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Ulica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Nr ... .... ... ... ... Miasto ... ... ... ... ... ... ... ... Kod pocztowy ... ... ... ... .. Stan: ... ... ... ...
Tel: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Faks: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e-mail: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Wg firmy / szkoły:
Imię i nazwisko: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Ulica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Nr ... ... ... Miasto ... ... ... ... ... ... ... ... Kod pocztowy ... ... ... ... .. Stan: ... ... ... ...
Tel: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Faks: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e-mail: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Dystrybutor / przedstawiciel handlowy:
Imię i nazwisko: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ulica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Crescent City ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Kod pocztowy ... ... ... .. Stan: ... ... ... ...
Tel: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Faks: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e-mail: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Reżyser:
Imię i nazwisko: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ....
Ulica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Crescent City ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Kod pocztowy ... ... ... .. Stan: ... ... ... ...
Tel: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Faks: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e-mail: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Projektant: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Muzyka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Animacja: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Redaktor: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Story: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... produkcja ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Scenariusz: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Computer Graphics: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Aparat fotograficzny: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dźwięk: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ZEZWOLENIA PRZETARGU:

1-cia Wnioskodawca przewiduje podpisania niniejszej osi eLnadruhou wniosku (zwanego dalej L2) kosztuje zgody na wykorzystanie przedstawionych fotografii, grafiki i tekstu materiałów filmowych na potrzeby L2, stron internetowych oraz druku promocyjnych, a wszystko to bez ograniczenia terytorium, czasu, ilości i sposób użycia.
□ Tak □ Nie

2-ga Wnioskodawca przewiduje podpisanie tej aplikacji bez opłat, zgody na wykorzystanie L2 zalogowany filmu, w tym wszystkich przedmiotów praw własności intelektualnej zawarte w tym filmie do nieograniczonej liczby publicznych pokazów podczas eLnadruhou festiwalu - nie tylko lesbijki kultury os eLnadruhou festiwalu
□ Tak □ Nie

3-cia Wnioskodawca przewiduje podpisanie tej aplikacji bez opłat, zgody na wykorzystanie L2 organizator film wybrany w zakresie do 10% całkowitej długości filmu (ale nie więcej niż 3 minuty) do celów związanych z promocją festiwalu, wszystko bez żadnych ograniczeń, w jaki sposób używać.
□ Tak □ Nie

4-ty Wnioskodawca przewiduje podpisanie tej aplikacji bez opłat, zgody na wykorzystanie L2 zalogowany filmu, w tym wszystkich przedmiotów praw własności intelektualnej zawarte w filmie na nieograniczoną liczbę projekcji w różnych rytmów dniach nie dla zysku (np. odprawy mogą być gromadzone wyłącznie na poziomie, że wiarygodne kosztów niezbędnych do zapewnienia projekcji) nie jest ograniczony do czasu trwania i liczbę projekcji.
□ Tak □ Nie

5-szy Uprawnienia przyznawane są regulowane przez prawo czeskie, w szczególności prawa autorskiego.


6-gi Gwarantuje ona, że powyższe jest uprawniony do udzielania zgody L2, jako właściciel praw lub jako osoby uprawnionej do praw właściciela.

Pełny adres do zwrotu kopii filmów konkursu po eLnadruhou - nie tylko festiwal kulturalny lesbijek:
Imię i nazwisko / Nazwa: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ulica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Crescent City ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Kod pocztowy ... ... ... .. Stan: ... ... ... ...
Tel: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Faks: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e-mail: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Oświadczam, że powyższe informacje są kompletne, poprawne i prawdziwe. Złożenie wniosku oświadczam, że zgadzam się ze wszystkimi warunkami konkurencji, jak określono we wniosku i regulamin konkursu międzynarodowego animowanych, dokumentalnych i fabularnych umieszczone na stronie internetowej www.elnadruhou.cz.
Data i miejsce: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Podpis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....Potrawy z formularzu przesłanym pocztą lub e-mail Proszę znaku

Filmografia dyrektora w języku czeskim lub angielskim □ □ poczty e-mail
Fotografia dyrektor □ □ poczty e-mail

. ... ... zdjęcia z filmu □ □ poczty e-mail

Krótkie streszczenie filmu w języku czeskim lub angielskim □ □ poczty e-mail


Należy pamiętać, że jeżeli wnioskodawca organizator otrzyma ww załączniku do dnia 13 Kwiecień 2010 zostaną uwzględnione w konkursie filmowym.


Wniosek, DVD i powyżej dokumenty należy przesyłać na adres:

eLnadruhou o. s.
Pompa 9, 190 00 Praha 9
E-mail: info@elnadruhou.cz


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/elnadruhou.cz/index.php:168 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/elnadruhou.cz/index.php on line 168