Proudem
home O nas Statut Kontakty Dyskusje Rozliczne Rytmy 13. 10. 2014   updated
eLnadruhou is supported by

Navštivte nás na Facebooku Global Fund for Women Slovak - Czech Women´s Fund

Our partners

iGirls.cz Color Planet


15.10.2008 15.10.2008 Prawo do równego traktowania, która stanowi trzon nowoczesnym społeczeństwie, jest podstawowym prawem człowieka, każdego człowieka.

Nikt nie powinny być traktowane inaczej niż na swój wiek, płeć, kolor skóry jego kolor, niepełnosprawność, orientację seksualną itp.

Prawo do równego traktowania, natomiast zawarte w Karcie Podstawowych Praw i Wolności, ale jego wypełnienie jest warunkiem koniecznym istnienia prawa, które pozwala prawo do egzekwowania w życiu codziennym.

Obecnie jest w procesie legislacyjnym jest już drugi Wniosek antydyskryminacyjnego prawa. Wniosek został zatwierdzony przez Izbę Deputowanych i Senat, ale 16. Maj 2008 go vetoval prezydent.

Prawa, którego przyjęcie jest długoterminowe cele, w jego obecnej formie, oczywiście jest kompromisem. Pomimo tego, następujące organizacje pozarządowe są przekonanie o potrzebie przyjęcia tego projektu ustawy, do których ofiara dyskryminacji na wiele lat naprzód.

Wniosek antydyskryminacyjnego prawa zadecyduje Izba Deputowanych.
Wzywamy wszystkich ustawodawców- członków i państwa od przyjęcia ustawy i Wnioseku antydyskryminacyjnego prawa.
Poproś wspieranie organizacji pozarządowych:


1) Česká ženská lobby
2) CEE Trust
3) Český helsinský výbor
4) Jihočeská Lambda
5) Gender Studies
6) Unie zaměstnavatelských svazů
7) Život 90
8) Otevřená společnost o.p.s.
9) Multikulturní centrum Praha
10) Nadace Open Society Praha
11) Asociace občanských poraden
12) Zvůle práva
IQ Roma servis
13) Romea
14) Slovo 21
15) Aperio
16) Asociace podnikatelek a manažerek ČR
17) Athinganoi
18) Český svaz žen
19) Evropská kontaktní skupina
20) Fórum 50 %
21) Syndikát výtvarných umělců
22) Hnutí za aktivní mateřství
23) Manushe
24) Moravská asociace podnikatelek a manažerek
25) proFem
26) Rosa
27) Rozkoš bez rizika
28) Soroptimist International – Pražský klub
29) Unie katolických žen
30) UNIPA
31) projekt Magdala České katolické charity
32) Žába na prameni.
33) Burma Center Prague, o.p.s.
34) Česká společnost AIDS pomoc
35) ARGO, Společnost dobré vůle Zlín
36) Art Language
37) APC – WNSP
38) Stejná rodina
39) eLnadruhou o. s.

Zdroj