Proudem
home O nas Statut Kontakty Dyskusje Rozliczne Rytmy 13. 01. 2020   updated
eLnadruhou is supported by

Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women

Our partners

iGirls.cz Color Planet


Wjeździe na festiwal

16.4.2010 Festiwal został zaktualizowany i dodane do ceny przyjęcia.

Aktualizacja sekcji Festiwalu - Program jest obecnie dostępny jako ceny biletów, a mianowicie:

za cenę wejścia do poszczególnych zdarzeń (od 90 do CZK 200, -)
jak również przechodzi cena (500, - CZK)

- Dla członków stowarzyszenia jest przyjęcie niekorzystnych warunkach gospodarowania przechodzi - 350, - CZK
Szczegółowe informacje można znaleźć program