Proudem
home O nas Statut Kontakty Dyskusje Rozliczne Rytmy 13. 10. 2014   updated
eLnadruhou is supported by

Slovak - Czech Women´s Fund Navštivte nás na Facebooku Global Fund for Women

Our partners

iGirls.cz Color Planet


15.10.2008 Przyjęcie ustawy antydyskryminacyjnej będzie wysłać wyraźny sygnał dla społeczeństwa, że Republika Czeska nie tylko jawnie zgłoszonych do idei równości i niedyskryminacji, ale

Jednocześnie dążąc do rzeczywistej realizacji tych ideałów w życiu codziennym, że akty dyskryminacji i jest niedopuszczalne. Spowoduje zmianę kierunku pozytywnego klimatu społecznego.

Antydyskryminacyjne prawo wyraźnie określa, w jakich sytuacjach, do kogo iw jaki sposób ochrony przed dyskryminacji przyznane. Antydyskryminacyjne prawo zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, religię lub światopogląd i przekonania. Dyskryminacji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w zakresie zatrudnienia, dostępu do zatrudnienia, dostępu do edukacji, dostęp do opieki zdrowotnej, w zamian, oraz zapewnienie świadczeń socjalnych i dostarczanie towarów i usług, w tym budownictwa mieszkaniowego.

Antydyskryminacyjne prawo
będzie udzielić ofiarom dyskryminacji w rękach skuteczne narzędzia w celu zapobieżenia akty dyskryminacji. Ofiar dyskryminacji, sąd będzie mógł odstąpić od swoich roszczeń dyskryminacji, eliminują skutki dyskryminacji, odpowiedniego zadośćuczynienia (np. przeprosin), lub bez odszkodowania w gotówce (szkody).

Antydyskryminacyjne prawo wyraźnie określa prawne pojęcia związane z dyskryminacji, w szczególności określa to, co jest dyskryminacją. Obecnie, często za dyskryminujące identyfikuje se każde spotkanie niesprawiedliwego, które, choć może to być nielegalne, ale z dyskryminacji nie ma nic wspólnego. Ten nadużywania pojęcia dyskryminacji prowadzi do faktu, że na powagę i znaczenie tego problemu, firma zmniejszona, a tym samym pogarsza sytuację faktyczną dla ofiar dyskryminacyjnego traktowania.

Zostanie utworzone antykonkurencyjne dyskryminacji ciało, które będzie Rzecznika Praw Obywatelskich. On będzie systematycznie zajmuje się równości i przeciwdziałania dyskryminacji. I będzie w stanie ofiarom dyskryminacji zadzwonić i poprosić go o pomoc.

Antydyskryminacyjne prawo również zachęcić wszystkich tych, którzy chcą zawierać w spółce, ale uprzedzeń i stereotypowego myślenia uniemożliwia im to, i usunięcie ich na skraju społeczeństwa.

Zdroj