Proudem
home O nas Statut Kontakty Dyskusje Rozliczne Rytmy 13. 10. 2014   updated
eLnadruhou is supported by

Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women

Our partners

iGirls.cz Color Planet


15.10.2008 Przyjęcie ustawy antydyskryminacyjnej będzie wysłać wyraźny sygnał dla społeczeństwa, że Republika Czeska nie tylko jawnie zgłoszonych do idei równości i niedyskryminacji, ale

Jednocześnie dążąc do rzeczywistej realizacji tych ideałów w życiu codziennym, że akty dyskryminacji i jest niedopuszczalne. Spowoduje zmianę kierunku pozytywnego klimatu społecznego.

Antydyskryminacyjne prawo wyraźnie określa, w jakich sytuacjach, do kogo iw jaki sposób ochrony przed dyskryminacji przyznane. Antydyskryminacyjne prawo zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, religię lub światopogląd i przekonania. Dyskryminacji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w zakresie zatrudnienia, dostępu do zatrudnienia, dostępu do edukacji, dostęp do opieki zdrowotnej, w zamian, oraz zapewnienie świadczeń socjalnych i dostarczanie towarów i usług, w tym budownictwa mieszkaniowego.

Antydyskryminacyjne prawo
będzie udzielić ofiarom dyskryminacji w rękach skuteczne narzędzia w celu zapobieżenia akty dyskryminacji. Ofiar dyskryminacji, sąd będzie mógł odstąpić od swoich roszczeń dyskryminacji, eliminują skutki dyskryminacji, odpowiedniego zadośćuczynienia (np. przeprosin), lub bez odszkodowania w gotówce (szkody).

Antydyskryminacyjne prawo wyraźnie określa prawne pojęcia związane z dyskryminacji, w szczególności określa to, co jest dyskryminacją. Obecnie, często za dyskryminujące identyfikuje se każde spotkanie niesprawiedliwego, które, choć może to być nielegalne, ale z dyskryminacji nie ma nic wspólnego. Ten nadużywania pojęcia dyskryminacji prowadzi do faktu, że na powagę i znaczenie tego problemu, firma zmniejszona, a tym samym pogarsza sytuację faktyczną dla ofiar dyskryminacyjnego traktowania.

Zostanie utworzone antykonkurencyjne dyskryminacji ciało, które będzie Rzecznika Praw Obywatelskich. On będzie systematycznie zajmuje się równości i przeciwdziałania dyskryminacji. I będzie w stanie ofiarom dyskryminacji zadzwonić i poprosić go o pomoc.

Antydyskryminacyjne prawo również zachęcić wszystkich tych, którzy chcą zawierać w spółce, ale uprzedzeń i stereotypowego myślenia uniemożliwia im to, i usunięcie ich na skraju społeczeństwa.

Zdroj